ம. சக்கர ராஜன்

Connect

BIOபொறியியல் இறுதி ஆண்டு மாணவன். சமூகத்தில் கல்விக்கான முக்கியத்துவத்தை நிறுவ நினைப்பவன். தமிழ்நாட்டில் தனித்திறன் கல்வி முறை வரும் வரை அயராது உழைக்க நினைப்பவன்.

Social Interaction

8

Articles written

0

Followers

0

Comments

0

Claps