மு. முருகன்

மு. முருகன்

எழுத்துலகில் வாசிக்கவும், எழுத கற்கவும் வந்துள்ள மாணவப் பத்திரிகையாளன்
எழுத்துலகில் வாசிக்கவும், எழுத கற்கவும் வந்துள்ள மாணவப் பத்திரிகையாளன்
My Best Picks
ரான்சம்வேர் ஹேக்கர்கள் கேட்ட 'பிட் காயின்' பற்றி தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்! #BitCoin
மு. முருகன்

ரான்சம்வேர் ஹேக்கர்கள் கேட்ட 'பிட் காயின்' பற்றி தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்! #BitCoin

வேளாண்மை பட்டப்படிப்புக்கு ஆர்வம் காட்டும் மாணவர்கள்... நீட் தேர்வு காரணமா?
மு. முருகன்

வேளாண்மை பட்டப்படிப்புக்கு ஆர்வம் காட்டும் மாணவர்கள்... நீட் தேர்வு காரணமா?

100 வயது தாண்டிய இந்திய அணைகள் எதிர்கொள்ளும் சிக்கல்கள்! #MustKnow
மு. முருகன்

100 வயது தாண்டிய இந்திய அணைகள் எதிர்கொள்ளும் சிக்கல்கள்! #MustKnow

உலகம் முழுக்கவே காடுகளை காவு கேட்கும் வறட்சி..! அதிர்ச்சி ஆய்வு
மு. முருகன்

உலகம் முழுக்கவே காடுகளை காவு கேட்கும் வறட்சி..! அதிர்ச்சி ஆய்வு