வெ.நீலகண்டன்

வெ.நீலகண்டன்

20 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் இதழியல் துறையில் பணியாற்றுகிறேன். கலை, இசை, பண்பாடு, உணவு, இலக்கியம், பழங்குடி வாழ்க்கை சார்ந்து எழுதி வருகிறேன். களம் சென்று மனிதர்களை சந்திப்பதில் அலாதி ஆர்வம். இதுவரை 25க்கும் மேற்பட்ட நூல்களை எழுதியிருக்கிறேன்.
20 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் இதழியல் துறையில் பணியாற்றுகிறேன். கலை, இசை, பண்பாடு, உணவு, இலக்கியம், பழங்குடி வாழ்க்கை சார்ந்து எழுதி வருகிறேன். களம் சென்று மனிதர்களை சந்திப்பதில் அலாதி ஆர்வம். இதுவரை 25க்கும் மேற்பட்ட நூல்களை எழுதியிருக்கிறேன்.
My Best Picks
பாரதி அண்ணா
வெ.நீலகண்டன்

“எப்போதும் தோழர்கள் இருப்பார்கள்... இல்லாத நேரத்தில் இந்த ஸ்டிக் இருக்கும்!”

படிப்பறை
வெ.நீலகண்டன்

படிப்பறை

சிவகுருநாதன்
வெ.நீலகண்டன்

புதியதோர் உலகம் நெய்வோம்!

நூல்கள்
வெ.நீலகண்டன்

உலகமெங்கும் விரியும் தமிழ்!