ஆர்.வைதேகி

ஆர்.வைதேகி

Workacholic - Inspirational writer -Loving mom- Animal lover Human interest story teller-specialises in writing about downtrodden people-Inspiring articles about positivity, life. Winner of LAADLI MEDIA AWARDS for best journalist consecutively for 4 times, Author of 15 books.
Workacholic - Inspirational writer -Loving mom- Animal lover Human interest story teller-specialises in writing about downtrodden people-Inspiring articles about positivity, life. Winner of LAADLI MEDIA AWARDS for best journalist consecutively for 4 times, Author of 15 books.
My Best Picks
ராதிகா - சரத்குமார்
ஆர்.வைதேகி

அம்மா, அப்பா, நான், ராகுல், வரு, பூஜா...

ஆழ்ந்த தூக்கம்
ஆர்.வைதேகி

ஆழ்ந்த தூக்கம், அழகைக்கூட்டும்!

சமீரா ரெட்டி
ஆர்.வைதேகி

பெண்கள் மறைக்க எதுவுமில்லை... கொண்டாட நிறையவே இருக்கு! - `பேரழகி சமீரா ரெட்டி'

ஃபுட் இவான்ஜலிஸ்ட் யோகிதா உச்சில்
ஆர்.வைதேகி

வலியைக் கொடுத்தவங்களுக்கும் அன்பைக் கொடுப்போம்! - ஃபுட் இவான்ஜலிஸ்ட் யோகிதா உச்சில்