ஐஷ்வர்யா

ஐஷ்வர்யா

மக்களுக்கான எழுத்து இங்கே நிரம்பியிருக்கும். வாசிப்பவள்.இசைப்பவள். மக்களையும் மலை உச்சிகளையும் சந்திப்பவள்.அடையாளமற்றவளும். மற்றபடி பயணி, கடல்,யானை, அன்பின் வழி இவ்வுயிர் நிலை!
மக்களுக்கான எழுத்து இங்கே நிரம்பியிருக்கும். வாசிப்பவள்.இசைப்பவள். மக்களையும் மலை உச்சிகளையும் சந்திப்பவள்.அடையாளமற்றவளும். மற்றபடி பயணி, கடல்,யானை, அன்பின் வழி இவ்வுயிர் நிலை!
My Best Picks
நீட் வைரஸ்
ஐஷ்வர்யா

நீட் வைரஸ் - 8 : பொய்க் `கட்டும்’... போலி கல்வித் தந்தைகளின் புரட்டும்!

Homeless in India
ஐஷ்வர்யா

வீடு இல்லாதவர்களை எப்படிப் பாதுகாக்கிறார்கள்?

இது வெள்ளையுடை வீரர்களின் காலம்! - Corona
ஐஷ்வர்யா

`நாங்கள் சூப்பர்ஹீரோ இல்லை. ஆனால் போராடுகிறோம்!'- இது வெள்ளையுடை வீரர்களின் காலம்! #LetsStayPositive

நீட் வைரஸ்
ஐஷ்வர்யா

நீட் வைரஸ் - 7 - ‘நீட்’டுக்காகவே வடிவமைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம்!