ஐஷ்வர்யா

ஐஷ்வர்யா

மக்களுக்கான எழுத்து இங்கே நிரம்பியிருக்கும். வாசிப்பவள்.இசைப்பவள். மக்களையும் மலை உச்சிகளையும் சந்திப்பவள்.அடையாளமற்றவளும். மற்றபடி பயணி, கடல்,யானை, அன்பின் வழி இவ்வுயிர் நிலை!
மக்களுக்கான எழுத்து இங்கே நிரம்பியிருக்கும். வாசிப்பவள்.இசைப்பவள். மக்களையும் மலை உச்சிகளையும் சந்திப்பவள்.அடையாளமற்றவளும். மற்றபடி பயணி, கடல்,யானை, அன்பின் வழி இவ்வுயிர் நிலை!
My Best Picks
ஐ.ஐ.டி. தீப்சிதா தர்
ஐஷ்வர்யா

`ஒரு ஐ.ஐ.டி கூட இடஒதுக்கீட்டு முறையைப் பின்பற்றவில்லை!' - மத்திய அமைச்சரைச் சந்தித்த மாணவர் குழு

பிரபஞ்ச அழகி 2019
ஐஷ்வர்யா

மிஸ் யுனிவர்ஸ் துன்ஸியின் ஹேர் ஸ்டைலுக்குப் பின் உள்ள சரித்திரம்! #MissUniverse2019

குடியுரிமைச் சட்டத் திருத்தம் CAB | `நோபல்' வெங்கட்ராமன்
ஐஷ்வர்யா

`ஜெர்மனியின் நிலைதான் இந்தியாவுக்கு ஏற்படும்!' - `நோபல்' வெங்கட்ராமன் எச்சரிக்கை

டாடா
ஐஷ்வர்யா

`பாலின மற்றும் பால் ஈர்ப்புப் பாகுபாடு கிடையாது!’- முன்னுதாரணமான டாடா நிறுவனம்