ஐஷ்வர்யா

ஐஷ்வர்யா

மக்களுக்கான எழுத்து இங்கே நிரம்பியிருக்கும். வாசிப்பவள்.இசைப்பவள். மக்களையும் மலை உச்சிகளையும் சந்திப்பவள்.அடையாளமற்றவளும். மற்றபடி பயணி, கடல்,யானை, அன்பின் வழி இவ்வுயிர் நிலை!
மக்களுக்கான எழுத்து இங்கே நிரம்பியிருக்கும். வாசிப்பவள்.இசைப்பவள். மக்களையும் மலை உச்சிகளையும் சந்திப்பவள்.அடையாளமற்றவளும். மற்றபடி பயணி, கடல்,யானை, அன்பின் வழி இவ்வுயிர் நிலை!
My Best Picks
அயோத்தி ராம ஜென்ம பூமி - பாபர் மசூதி
ஐஷ்வர்யா

பாபர் நுழையாத பாபர் மசூதி: அயோத்தியில் என்ன நடந்தது? பாகம் 1

அயோத்தி ராம ஜென்ம பூமி - பாபர் மசூதி
ஐஷ்வர்யா

பாபர் மசூதிக்குள் ராமர் தோன்றிய வரலாறு – அயோத்தியில் என்ன நடந்தது? பாகம் 2

வெள்ளை மாளிகையின் கறுப்புக் குரல்!
ஐஷ்வர்யா

வெள்ளை மாளிகையின் கறுப்புக் குரல்!

ராம்புக்கார் - COVID-19
ஐஷ்வர்யா

இந்தியாவை உலுக்கியப் புகைப்படமும் சர்வதேசப் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் நிலையும்!