நாகராஜ் S

நாகராஜ் S

நாகராஜ சுப்ரமணி என்ற பெயரில் முகநூலில் கவிதை எழுதி வருகிறேன். தென்றலதிகாரம் என்ற கவிதைத் தொகுப்பு வெளியிட்டுள்ளேன். சிறுகதைகள் எழுதி வருகிறேன். கல்பாக்கம் அணு ஆராய்ச்சி மையத்தில் சயன்டிபிக் ஆபிசராக பணியாற்றுகிறேன்.
நாகராஜ சுப்ரமணி என்ற பெயரில் முகநூலில் கவிதை எழுதி வருகிறேன். தென்றலதிகாரம் என்ற கவிதைத் தொகுப்பு வெளியிட்டுள்ளேன். சிறுகதைகள் எழுதி வருகிறேன். கல்பாக்கம் அணு ஆராய்ச்சி மையத்தில் சயன்டிபிக் ஆபிசராக பணியாற்றுகிறேன்.
My Best Picks
ஆறு மனமே ஆறு
நாகராஜ் S

ஆறு மனமே ஆறு - 29 - ஸ்ரீமாதா அமிர்தானந்தமயி