ப.தெய்வீகன்

ப.தெய்வீகன்

எழுத்தாளர் தெய்வீகன் ஈழத்தைச் சேர்ந்தவர். மெல்பர்னில் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறையில் பொறியியலாளராக பணி செய்கிறார். 'அமீலா' என்ற சிறுகதை தொகுதியும் 'தாமரைக்குள ஞாபகங்கள்' என்ற புதினங்களின் தொகுப்பும் வெளியாகியுள்ளன.
எழுத்தாளர் தெய்வீகன் ஈழத்தைச் சேர்ந்தவர். மெல்பர்னில் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறையில் பொறியியலாளராக பணி செய்கிறார். 'அமீலா' என்ற சிறுகதை தொகுதியும் 'தாமரைக்குள ஞாபகங்கள்' என்ற புதினங்களின் தொகுப்பும் வெளியாகியுள்ளன.
My Best Picks
நாடற்றவர்களின் கடவுச்சீட்டு
ப.தெய்வீகன்

நாடற்றவர்களின் கடவுச்சீட்டு | நீதனுக்கு வந்த இரண்டு தகவல்களில் ஒன்று... | பகுதி- 10

நாடற்றவர்களின் கடவுச்சீட்டு
ப.தெய்வீகன்

நாடற்றவர்களின் கடவுச்சீட்டு | `அகதிகள் முகாமை நடுங்கவைத்த வெற்றிலை' | பகுதி- 9

நாடற்றவர்களின் கடவுச்சீட்டு
ப.தெய்வீகன்

நாடற்றவர்களின் கடவுச்சீட்டு | `அமீராவின் கன்னத்தில் வடிந்த ரத்தம்’ | பகுதி- 8

நாடற்றவர்களின் கடவுச்சீட்டு
ப.தெய்வீகன்

நாடற்றவர்களின் கடவுச்சீட்டு | ஆஸ்திரேலியாவில் கரையொதுங்கிய ஆப்பிரிக்கக் காயம் | பகுதி- 7