ப.தெய்வீகன்

ப.தெய்வீகன்

எழுத்தாளர் தெய்வீகன் ஈழத்தைச் சேர்ந்தவர். மெல்பர்னில் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறையில் பொறியியலாளராக பணி செய்கிறார். 'அமீலா' என்ற சிறுகதை தொகுதியும் 'தாமரைக்குள ஞாபகங்கள்' என்ற புதினங்களின் தொகுப்பும் வெளியாகியுள்ளன.
எழுத்தாளர் தெய்வீகன் ஈழத்தைச் சேர்ந்தவர். மெல்பர்னில் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறையில் பொறியியலாளராக பணி செய்கிறார். 'அமீலா' என்ற சிறுகதை தொகுதியும் 'தாமரைக்குள ஞாபகங்கள்' என்ற புதினங்களின் தொகுப்பும் வெளியாகியுள்ளன.
My Best Picks
நாடற்றவர்களின் கடவுச்சீட்டு
ப.தெய்வீகன்

நாடற்றவர்களின் கடவுச்சீட்டு | புது வழியால் புறப்பட்ட அகதி | பகுதி - 25

நாடற்றவர்களின் கடவுச்சீட்டு
ப.தெய்வீகன்

நாடற்றவர்களின் கடவுச்சீட்டு | உலகின் மிகக் கொடிய தேநீர் | பகுதி - 24

நாடற்றவர்களின் கடவுச்சீட்டு
ப.தெய்வீகன்

நாடற்றவர்களின் கடவுச்சீட்டு | மஞ்சள் வயல் கனவு | பகுதி - 23

நாடற்றவர்களின் கடவுச்சீட்டு
ப.தெய்வீகன்

நாடற்றவர்களின் கடவுச்சீட்டு | `மீண்டும் வந்தாள் ராதா' | பகுதி - 22