ந.புஹாரி ராஜா

ந.புஹாரி ராஜா

My Best Picks
மதுர மக்கள் -6 |  ஜிந்தா மதார்
ந.புஹாரி ராஜா

மதுர மக்கள் - 6 | "அதே பால், அதே சீனி, அதே பிசின்... ஆனா டேஸ்ட்?!"- `பேமஸ் ஜிகர்தண்டா' ஜிந்தா மதார்

மதுர மக்கள் | ஹரி
ந.புஹாரி ராஜா

மதுர மக்கள் - 5 | "இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாதேன்னு கடன் வாங்கி உதவி செய்றேன்!"- பிணங்களை எரியூட்டும் ஹரி

மதிச்சியம் பாலா
ந.புஹாரி ராஜா

மதுர மக்கள் - 4 | " 'மக்க கலங்குதப்பா'... யுவன், விஜய் சேதுபதி ரியாக்ஷன்?!"- 'மதிச்சியம்' பாலா

மதுர மக்கள்
ந.புஹாரி ராஜா

மதுர மக்கள் 3: "கட்அவுட் ஆர்டிஸ்ட்ஸ் என்ன ஆனாங்க... எங்கே போனாங்க?!" - பரணி ராஜன்