வி.எஸ்.சரவணன்

வி.எஸ்.சரவணன்

My Best Picks
பரணீதரன்
வி.எஸ்.சரவணன்

மூன்று துறைகளில் முத்திரை பதித்த விகடனின் பெருமிதம்... பரணீதரன் அஞ்சலிக் குறிப்பு!

பரணீதரன்
வி.எஸ்.சரவணன்

பிரபல எழுத்தாளர், கார்ட்டூனிஸ்ட் பரணீதரன் மரணம்!

சோ.தர்மன்
வி.எஸ்.சரவணன்

“கிராமங்கள் இப்போ முதியோர் இல்லங்கள்!”

நஞ்சுண்டன்
வி.எஸ்.சரவணன்

சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற எழுத்தாளர் நஞ்சுண்டன் மரணம்!