ர.பரத் ராஜ்

ர.பரத் ராஜ்

My Best Picks
விஷால்
ஜீவகணேஷ்.ப

விஷாலும் கறுப்பு ஜாகுவாரும்!

பைக்கில் சடலத்தைக் கடத்தி வேலூரைத் தெறிக்கவிட்ட பரபரப்பு சம்பவம்!
ர.பரத் ராஜ்

பைக்கில் சடலத்தைக் கடத்தி வேலூரைத் தெறிக்கவிட்ட பரபரப்பு சம்பவம்!

மழை காரணமாக மூன்று மாவட்ட பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை!
ர.பரத் ராஜ்

மழை காரணமாக மூன்று மாவட்ட பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை!

இரட்டை இலைச் சின்னத்துக்காக லஞ்சம் கொடுக்க முயன்ற வழக்கில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல்! தினகரன் பெயர் இல்லை
ர.பரத் ராஜ்

இரட்டை இலைச் சின்னத்துக்காக லஞ்சம் கொடுக்க முயன்ற வழக்கில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல்! தினகரன் பெயர் இல்லை