வினோத் குமார் சு.

வினோத் குமார் சு.

பத்திரிகை துறையில் பத்தாண்டுகளுக்கு மேலாக பணியாற்றி வருபவர். சினிமா, தொழில்நுட்பம், விளையாட்டு, இலக்கியம் சார்ந்து தொடர்ந்து எழுதி வருபவர்.
பத்திரிகை துறையில் பத்தாண்டுகளுக்கு மேலாக பணியாற்றி வருபவர். சினிமா, தொழில்நுட்பம், விளையாட்டு, இலக்கியம் சார்ந்து தொடர்ந்து எழுதி வருபவர்.
My Best Picks
தமிழ்நாடு
வினோத் குமார் சு.

மதராஸ் ஸ்டேட் `தமிழ்நாடு' ஆன கதை இதுதான்! #TamilnaduDay

ஸ்பிட்டி
அ.குரூஸ்தனம்

உறையவைக்கும் பனி, மிரளவைக்கும் சாலை.. சண்டிகர் முதல் மணாலி வரை 1,200 கி.மீ த்ரில் பயணம்! #Vikatan360

நீதிக்கு வேண்டாம் நீண்ட இடைவெளி!
வினோத் குமார் சு.

நீதிக்கு வேண்டாம் நீண்ட இடைவெளி!

இந்தியாவின் இறைவி
வினோத் குமார் சு.

இந்தியாவின் இறைவி