அ.சையது அபுதாஹிர்

அ.சையது அபுதாஹிர்

நன்மையும் தீமையும் நாடி நலம்புரிந்த தன்மையான் ஆளப் படும்.
நன்மையும் தீமையும் நாடி நலம்புரிந்த தன்மையான் ஆளப் படும்.
My Best Picks
Script Writer3
photographer1
Author487
ஜின்பிங், மோடி
அ.சையது அபுதாஹிர்

நட்பின் கரம் நம்பிக்கை தருமா?

ராஜீவ் காந்தி
அ.சையது அபுதாஹிர்

``ராஜீவ் படுகொலை... File No. 1/12014/5/91-IAS/DIII எங்கே?” - கே.எஸ்.ஆர் கிளப்பும் கேள்விகள்!

மோடி -  ஜி ஜின்பிங்
ந.பொன்குமரகுருபரன்

மோடி தர்மர்

மோடி - ராமதாஸ்
அ.சையது அபுதாஹிர்

`சஸ்பென்ஸ் பயணம்... சக்ஸஸ் பயணமா?'- ராமதாஸ், மோடி சந்திப்பு பின்னணி!

Script Writer3
photographer1
Author487