த.கதிரவன்

த.கதிரவன்

இதழியல் துறையில் 27 ஆண்டுகள். அரசியல் ஆளுமைகளை நேர்காணல் செய்வதில் ஆர்வம். தேர்தல் அரசியலைவிடவும் சமூகத்தினூடாகப் பரந்து விரியும் நுண் அரசியலை, எளிமையான வார்த்தைகளில் வலிமையாக சொல்ல முனைவதில் பேரார்வம்!
இதழியல் துறையில் 27 ஆண்டுகள். அரசியல் ஆளுமைகளை நேர்காணல் செய்வதில் ஆர்வம். தேர்தல் அரசியலைவிடவும் சமூகத்தினூடாகப் பரந்து விரியும் நுண் அரசியலை, எளிமையான வார்த்தைகளில் வலிமையாக சொல்ல முனைவதில் பேரார்வம்!
My Best Picks
துரை வைகோ
த.கதிரவன்

எனக்கு மட்டுமே திறமையிருக்கிறது என்று நான் சொல்லவில்லை! - பேச ஆரம்பிக்கும் துரை வைகோ

சசிகலாவுடன் எம்.ஜி.ஆர் பேரன் குமார் ராஜேந்திரன்
த.கதிரவன்

``அரசியலே வேண்டாம் என்றுதான் எங்கள் குடும்பம் ஒதுங்கியிருக்கிறது!'' - சொல்கிறார் எம்.ஜி.ஆர் பேரன்

அன்வர் ராஜா
த.கதிரவன்

`கட்சி என்றிருந்தால், குழப்பங்கள் இருக்கத்தான் செய்யும்!' - ஒப்புக்கொள்கிறார் அதிமுக அன்வர் ராஜா

குமார் ராஜேந்திரன்
த.கதிரவன்

எம்.ஜி.ஆர் நினைவு இல்லத்துக்கு சசிகலா வந்ததில் அரசியல் கிடையாது!