பரிசல் கிருஷ்ணா

பரிசல் கிருஷ்ணா

Loves: Music | Movie | Books | Travel Writes: Music, Movies, Books, Nostalgic and Politics too.
Loves: Music | Movie | Books | Travel Writes: Music, Movies, Books, Nostalgic and Politics too.
My Best Picks
பெகாசஸ் ஸ்பைவேர்
பரிசல் கிருஷ்ணா

மிரட்டும் பெகாசஸ் ஸ்பைவேர்... மீறப்படும் தனிமனித உரிமை!

டேனிஷ் சித்திக்கி
பரிசல் கிருஷ்ணா

டேனிஷ் சித்திக்கி... இதயத்தால் படங்களை எடுத்த இணையில்லாக் கலைஞன்!

சூப்பர் சிங்கர்
பரிசல் கிருஷ்ணா

'கோமாளி' புகழின் 'என்னை மன்னிக்கணும்' மொமன்ட்ஸ்... 'சூப்பர் சிங்கர்' முதல் ஷோ சுவாரஸ்யங்கள்!

லேடி சிங்கம்  சுனிதா
பரிசல் கிருஷ்ணா

`லேடி சிங்கம்' சுனிதா!