பரிசல் கிருஷ்ணா

பரிசல் கிருஷ்ணா

Loves: Music | Movie | Books | Travel Writes: Music, Movies, Books, Nostalgic and Politics too.
Loves: Music | Movie | Books | Travel Writes: Music, Movies, Books, Nostalgic and Politics too.
My Best Picks
வி.பி.ராமன் - வாழ்க்கை வரலாற்று நூல் வெளியீடு
பரிசல் கிருஷ்ணா

`மகுடம் மறுத்த மன்னன்' - முன்னாள் தலைமை வழக்கறிஞர் வி.பி.ராமன் வாழ்க்கை வரலாற்று நூல் வெளியீடு!

டேனிஷ் சித்திக்கி
பரிசல் கிருஷ்ணா

டேனிஷ் சித்திக்கி... இதயத்தால் படங்களை எடுத்த இணையில்லாக் கலைஞன்!

பெகாசஸ் ஸ்பைவேர்
பரிசல் கிருஷ்ணா

மிரட்டும் பெகாசஸ் ஸ்பைவேர்... மீறப்படும் தனிமனித உரிமை!

சூப்பர் சிங்கர்
பரிசல் கிருஷ்ணா

'கோமாளி' புகழின் 'என்னை மன்னிக்கணும்' மொமன்ட்ஸ்... 'சூப்பர் சிங்கர்' முதல் ஷோ சுவாரஸ்யங்கள்!