ஆர். ஜெயலெட்சுமி

ஆர். ஜெயலெட்சுமி

JOURNALIST, INTERESTED IN WRITING WOMEN ISSUES. NATURE LOVER. I LOVE TO TRAVEL ALL AROUND.
JOURNALIST, INTERESTED IN WRITING WOMEN ISSUES. NATURE LOVER. I LOVE TO TRAVEL ALL AROUND.
My Best Picks
பீரியட்ஸ் எது நார்மல்?
ஆர். ஜெயலெட்சுமி

பீரியட்ஸ் எது நார்மல்?

வீடு Vs வேலை  - தடைகளைத் தாண்டிய ஓட்டம் தேவை!
ஆர். ஜெயலெட்சுமி

வீடு Vs வேலை - தடைகளைத் தாண்டிய ஓட்டம் தேவை!

மார்ப்பகப் புற்றுநோயைத் தடுக்க தாய்ப்பால் கொடுக்க மறக்காதீங்க! #WorldBreastfeedingWeek #DataStory
ஆர். ஜெயலெட்சுமி

மார்ப்பகப் புற்றுநோயைத் தடுக்க தாய்ப்பால் கொடுக்க மறக்காதீங்க! #WorldBreastfeedingWeek #DataStory

‘‘தண்ணி குடிச்சா ஒண்ணுக்கு போகும்னு அதைக்கூட தர மாட்டாங்கக்கா!’’ - மீட்கப்பட்ட குழந்தைத் தொழிலாளி சூர்யபிரகாஷ் #BanChildLabour
ஆர். ஜெயலெட்சுமி

‘‘தண்ணி குடிச்சா ஒண்ணுக்கு போகும்னு அதைக்கூட தர மாட்டாங்கக்கா!’’ - மீட்கப்பட்ட குழந்தைத் தொழிலாளி சூர்யபிரகாஷ் #BanChildLabour