மதுமிதா

மதுமிதா

My Best Picks
பெண்கள் போலி (ஆ)சாமிகளை எளிதில் நம்புவது ஏன்? - உளவியல் சொல்வது என்ன? #WhyInGodsName
மதுமிதா

பெண்கள் போலி (ஆ)சாமிகளை எளிதில் நம்புவது ஏன்? - உளவியல் சொல்வது என்ன? #WhyInGodsName

ஆற்றாமை, ஏக்கம், அதிர்ச்சி, எதிர்வினை... மாணவர்களை வதைக்கும் நீட் தேர்வு உளவியல்!
மதுமிதா

ஆற்றாமை, ஏக்கம், அதிர்ச்சி, எதிர்வினை... மாணவர்களை வதைக்கும் நீட் தேர்வு உளவியல்!

எச்சரிக்கை... தரமற்ற நாப்கின்களால் டாக்ஸிக் ஷாக் சிண்ட்ரோம் ஏற்படலாம்! #Alert #NeedToKnow
மதுமிதா

எச்சரிக்கை... தரமற்ற நாப்கின்களால் டாக்ஸிக் ஷாக் சிண்ட்ரோம் ஏற்படலாம்! #Alert #NeedToKnow

‘ஜி.எஸ்.டி-யும் இந்தியாவின் வல்லரசுக் கனவும்!’- சாமானியனின் உளவியல் சொல்வது என்ன?
மதுமிதா

‘ஜி.எஸ்.டி-யும் இந்தியாவின் வல்லரசுக் கனவும்!’- சாமானியனின் உளவியல் சொல்வது என்ன?