இரா.செந்தில் கரிகாலன்

இரா.செந்தில் கரிகாலன்

தமிழ் | வாசிப்பு | அரசியல் | இசை |சினிமா அரசியல் திறனாய்வுக் கட்டுரைகள் எழுதுவதிலும் சமூகப் பிரச்னைகள் குறித்து எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம். எழுத்தின் மீதான காதலே இவ்விடத்தில் நிறுத்தியிருக்கிறது. என் எழுத்து படிப்பதற்கு எளிமையாகவும் என் எழுத்துக்கு நான் நேர்மையாகவும் இருந்தாலே போதும்.
தமிழ் | வாசிப்பு | அரசியல் | இசை |சினிமா அரசியல் திறனாய்வுக் கட்டுரைகள் எழுதுவதிலும் சமூகப் பிரச்னைகள் குறித்து எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம். எழுத்தின் மீதான காதலே இவ்விடத்தில் நிறுத்தியிருக்கிறது. என் எழுத்து படிப்பதற்கு எளிமையாகவும் என் எழுத்துக்கு நான் நேர்மையாகவும் இருந்தாலே போதும்.
My Best Picks
தி.மு.க மகளிரணி கூட்டம்
இரா.செந்தில் கரிகாலன்

ஆடல், பாடல், அன்புமுத்தம்!

ஊழல்
இரா.செந்தில் கரிகாலன்

ஆற்றுமணலுக்குப் பதிலாக எம்.சாண்ட்... சென்னை மாநகராட்சியில் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் ஊழல்?

படிப்பறை
இரா.செந்தில் கரிகாலன்

படிப்பறை

மு.களஞ்சியம்
இரா.செந்தில் கரிகாலன்

``சீமானுடன் இருப்பதைக் காட்டி ராணுவத்தினர் அடித்தார்கள்!’’ - மு.களஞ்சியம்