ஜூனியர் கோவணாண்டி

ஜூனியர் கோவணாண்டி

My Best Picks
பூமி
ஜூனியர் கோவணாண்டி

‘கார்ப்பரேட்’ மோடிக்கு... அவர் பாணியிலேயே பதிலடி! - உண்மைகளை உரித்துக்காட்டும் ‘பூமி!’

பூமி
ஜூனியர் கோவணாண்டி

`கார்ப்பரேட்' மோடிக்கு... அவர் பாணியிலேயே பதிலடி... உண்மைகளை உரித்துக்காட்டும் `பூமி'!

நீங்க நல்லவரா... கெட்டவரா?
ஜூனியர் கோவணாண்டி

நீங்க நல்லவரா... கெட்டவரா?

‘‘பி.ஜே.பி-க்கு  நல்ல புத்தி கொடு ஆத்தா!’’ - பாரத மாதாவை வேண்டும் ஜூனியர் கோவணாண்டி
ஜூனியர் கோவணாண்டி

‘‘பி.ஜே.பி-க்கு நல்ல புத்தி கொடு ஆத்தா!’’ - பாரத மாதாவை வேண்டும் ஜூனியர் கோவணாண்டி