அவள் கிச்சன் டீம்

அவள் கிச்சன் டீம்

My Best Picks
தீபாவளி ஸ்வீட்ஸ்
அவள் கிச்சன் டீம்

சென்னா பேடா, ஷக்கர் பாரா, ஐஸ் அல்வா, காஜா...| தீபாவளி ஸ்பெஷல் வீக் எண்டு ஸ்வீட்ஸ்

வீக் எண்டு ரெசிப்பீஸ்
அவள் கிச்சன் டீம்

வட்லாப்பம், சுருட்டைப் பணியாரம், அரச இலை கடையல்|வித்தியாசமான வீக் எண்டு ஸ்பெஷல்

வீக் எண்ட் ஸ்பெஷல்
அவள் கிச்சன் டீம்

சாக்லேட் பால்ஸ், பாலக் தாலிபித், பூரி பரோட்டா... புதுமாதிரியான வீக் எண்டு விருந்து ஸ்பெஷல்!

வீக் எண்ட் சமையல்
அவள் கிச்சன் டீம்

குல்சா, மசூர்தால் புலாவ், மலாய் கறி... ரிச் அண்ட் டேஸ்ட்டி வீக் எண்ட் ஸ்பெஷல் விருந்து!