வெ. ஜீவானந்தம்

வெ. ஜீவானந்தம்

மயக்கவியலில் முதுநிலை மருத்துவப் பட்டம். ‘மருத்துவம் என்பது மக்களுக்கானதாகவே இருக்க முடியும்’ என்பதில் ஆழ்ந்த நம்பிக்கை கொண்டவர். கூட்டுறவு முறை மருத்துவமனைகளை தமிழகத்தில் ஆரம்பித்து வைத்திருக்கும் முன்னோடி. 7 மருத்துவமனைகளை ஊத்துக்குளி, ஈரோடு, தஞ்சாவூர், புதுச்சேரி, பெங்களூரு போன்ற இடங்களில் நடத்தி வருகிறார்.
மயக்கவியலில் முதுநிலை மருத்துவப் பட்டம். ‘மருத்துவம் என்பது மக்களுக்கானதாகவே இருக்க முடியும்’ என்பதில் ஆழ்ந்த நம்பிக்கை கொண்டவர். கூட்டுறவு முறை மருத்துவமனைகளை தமிழகத்தில் ஆரம்பித்து வைத்திருக்கும் முன்னோடி. 7 மருத்துவமனைகளை ஊத்துக்குளி, ஈரோடு, தஞ்சாவூர், புதுச்சேரி, பெங்களூரு போன்ற இடங்களில் நடத்தி வருகிறார்.
My Best Picks
மருத்துவம் நலமா? - நிஜமும் நிழலும் - 32 - கூட்டுறவு மருத்துவமனைகளை உருவாக்குவோம்!
வெ. ஜீவானந்தம்

மருத்துவம் நலமா? - நிஜமும் நிழலும் - 32 - கூட்டுறவு மருத்துவமனைகளை உருவாக்குவோம்!

மருத்துவம் நலமா? - நிஜமும் நிழலும் - 31 - உப்பாகப் போகிறீர்களா... குப்பையாகப் போகிறீர்களா?
வெ. ஜீவானந்தம்

மருத்துவம் நலமா? - நிஜமும் நிழலும் - 31 - உப்பாகப் போகிறீர்களா... குப்பையாகப் போகிறீர்களா?

மருத்துவம் நலமா? - நிஜமும் நிழலும் - 30 - டாக்டர்களைத் தாக்குவதுதான் தீர்வா?
வெ. ஜீவானந்தம்

மருத்துவம் நலமா? - நிஜமும் நிழலும் - 30 - டாக்டர்களைத் தாக்குவதுதான் தீர்வா?

மருத்துவம் நலமா? - நிஜமும் நிழலும் - 29 - மயக்கம் என்ன?
வெ. ஜீவானந்தம்

மருத்துவம் நலமா? - நிஜமும் நிழலும் - 29 - மயக்கம் என்ன?