சுரேஷ் கண்ணன்

சுரேஷ் கண்ணன்

My Best Picks
சர்வைவர் - 44
சுரேஷ் கண்ணன்

சர்வைவர் - 44 | காயத்ரியை மூன்றாம் உலகத்தில் இருந்தும் வெளியேற்றிய அம்ஜத்… இனி என்ன நடக்கும்?!

பிக் பாஸ் - 23
சுரேஷ் கண்ணன்

பிக் பாஸ் - 23 |அழுதாலும், அடக்கிவாசித்தாலும்... பிரியாங்காவை துரத்தத் துடிக்கிறார்களே ஏன்?

சர்வைவர் - 43 |
சுரேஷ் கண்ணன்

சர்வைவர் - 43 | அம்ஜத்தை வெளியேற்றிய காடர்கள்… வனேசா மேல் அப்படி என்ன பாசம்?

பிக் பாஸ் - 22 |
சுரேஷ் கண்ணன்

பிக் பாஸ் - 22 | அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும்… அடங்காமை அபிஷேக்குகளை ஆட்டத்தை விட்டே அகற்றும்!