ஜார்ஜ் அந்தோணி

ஜார்ஜ் அந்தோணி

உலகின் ஆக சிறந்த மந்திர வார்த்தை "life is beautiful"
உலகின் ஆக சிறந்த மந்திர வார்த்தை "life is beautiful"
My Best Picks
Script Writer3
videographer3
Producer1
photographer8
Elephant
ஜார்ஜ் அந்தோணி

தந்தம், தோல், ரோமம், நகம்... எல்லாமே கோடிகள்! - யானைக் கடத்தல் பயங்கரம் #ExtricateElephants

வசிம் கும்கி யானை
ஜார்ஜ் அந்தோணி

கடித்தவுடன் வெடிக்கும்... யானைகளை பலிவாங்கும் பன்றிக்காய்! #ExtricateElephants #வேழம்காப்போம்

அப்பா
ஜார்ஜ் அந்தோணி

`வயிற்றிலிருக்கும்போதே என் புகைப்பழக்கத்தை நிறுத்தியவள் நீ!’- மகளுக்கு அப்பாவின் நெகிழ்ச்சிக் கடிதம்

Inspirational Story
Soundarya R

A Real-Life Inspirational Story!

Script Writer3
videographer3
Producer1
photographer8