ர.சீனிவாசன்

ர.சீனிவாசன்

Deputy Chief Digital Media Editor | Movie Reviewer | Science Enthusiast ஒரு சினிமா ஆர்வலராக தொடர்ந்து விமர்சனங்கள், சினிமா கட்டுரைகள் எழுதி வருகிறேன். சினிமா, டிவி/வெப்சிரீஸ் தவிர்த்து நிறைய அறிவியல் கட்டுரைகள், எக்ஸ்ப்ளெய்னர்கள் எழுதியிருக்கிறேன்.
Deputy Chief Digital Media Editor | Movie Reviewer | Science Enthusiast ஒரு சினிமா ஆர்வலராக தொடர்ந்து விமர்சனங்கள், சினிமா கட்டுரைகள் எழுதி வருகிறேன். சினிமா, டிவி/வெப்சிரீஸ் தவிர்த்து நிறைய அறிவியல் கட்டுரைகள், எக்ஸ்ப்ளெய்னர்கள் எழுதியிருக்கிறேன்.
My Best Picks
Falling for Christmas
ர.சீனிவாசன்

OTT கார்னர்

Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities
ர.சீனிவாசன்

OTT கார்னர்

OTT கார்னர்
ர.சீனிவாசன்

OTT கார்னர்

Love Today Movie Review
ஹரி பாபு

Love Today Movie Review | Pradeep Ranganathan | Ivana