ர.சீனிவாசன்

ர.சீனிவாசன்

Movie Reviewer | Science Enthusiast ஒரு சினிமா ஆர்வலராக தொடர்ந்து விமர்சனங்கள், சினிமா கட்டுரைகள் எழுதி வருகிறேன். சினிமா, டிவி/வெப்சிரீஸ் தவிர்த்து நிறைய அறிவியல் கட்டுரைகள், எக்ஸ்ப்ளெய்னர்கள் எழுதியிருக்கிறேன்.
Movie Reviewer | Science Enthusiast ஒரு சினிமா ஆர்வலராக தொடர்ந்து விமர்சனங்கள், சினிமா கட்டுரைகள் எழுதி வருகிறேன். சினிமா, டிவி/வெப்சிரீஸ் தவிர்த்து நிறைய அறிவியல் கட்டுரைகள், எக்ஸ்ப்ளெய்னர்கள் எழுதியிருக்கிறேன்.
My Best Picks
OTT கார்னர்
கார்த்தி

OTT கார்னர்

ஆலியா பட்
ர.சீனிவாசன்

அழகு = திறமை = ஆலியா!

டிஸ்னி+ ஹாட்ஸ்டாரின் 2021 ப்ளான்
ர.சீனிவாசன்

பாலிவுட், கோலிவுட் டாப் ஸ்டார்கள்... டிஸ்னி+ ஹாட்ஸ்டாரின் 2021 ப்ளான் என்ன?

Mimi | மிமி
ர.சீனிவாசன்

Mimi: வாடகைத் தாயின் சிக்கல்களும், உணர்வுகளும்... ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையில் எப்படியிருக்கிறது மிமி?!