லஷ்மி சரவணகுமார்

லஷ்மி சரவணகுமார்

19 வயதிலிருந்து எழுதிவருகிறேன். நாடோடியாக பல ஊர்களில் அலைந்தது என் எழுத்திற்கான விதை. சிறுகதைகள், நாவல்கள், கவிதை நூல், கட்டுரை தொகுப்பு என 17 நூல்கள் வெளியாகியுள்ளன. திரைப்பட வசனகர்த்தா. ஜூனியர் விகடனில் வெளியான 'ரெண்டாம் ஆட்டம்' தொடரின் ஆசிரியர்.
19 வயதிலிருந்து எழுதிவருகிறேன். நாடோடியாக பல ஊர்களில் அலைந்தது என் எழுத்திற்கான விதை. சிறுகதைகள், நாவல்கள், கவிதை நூல், கட்டுரை தொகுப்பு என 17 நூல்கள் வெளியாகியுள்ளன. திரைப்பட வசனகர்த்தா. ஜூனியர் விகடனில் வெளியான 'ரெண்டாம் ஆட்டம்' தொடரின் ஆசிரியர்.
My Best Picks
இனியன் | இவர்கள்
லஷ்மி சரவணகுமார்

`குழந்தைகளின் பாசத்துக்குரிய தோழன்’ - இனியன் | இவர்கள் | பகுதி 17

ஜி.செல்வா | இவர்கள்
லஷ்மி சரவணகுமார்

போராட்டங்களின் நாயகன் – தோழர் ஜி.செல்வா | இவர்கள் | பகுதி 16

சத் தர்ஷன் ஆனந்தகுமார் | இவர்கள்
லஷ்மி சரவணகுமார்

`இந்த தருணத்தில் வாழ்தல்’ - சத் தர்ஷன் ஆனந்தகுமார் | இவர்கள் | பகுதி 15

சிவரக்கோட்டை மு.இராமலிங்கம்| இவர்கள்
லஷ்மி சரவணகுமார்

நிலம் எங்கள் உரிமையென உரத்துச் சொன்ன விவசாயப் போராளி –சிவரக்கோட்டை மு.இராமலிங்கம்| இவர்கள் |பகுதி 14