தமிழ்நதி

தமிழ்நதி

சமகாலத்தில், ஈழ மக்களின் முறியடிக்கப்பட்ட விடுதலைப் போராட்டம் தொடர்பான பதிவுகளை அரசியலின் வெப்பம் குறையாமலும், கலையம்சத்தின் அழகியலைக் கைவிட்டுவிடாமலும் நேர்த்தியாக எழுதுவதில், தனித்துத் தெரிகிறார் தமிழ்நதி.
சமகாலத்தில், ஈழ மக்களின் முறியடிக்கப்பட்ட விடுதலைப் போராட்டம் தொடர்பான பதிவுகளை அரசியலின் வெப்பம் குறையாமலும், கலையம்சத்தின் அழகியலைக் கைவிட்டுவிடாமலும் நேர்த்தியாக எழுதுவதில், தனித்துத் தெரிகிறார் தமிழ்நதி.
My Best Picks
தமிழ்நதி கவிதைகள்
தமிழ்நதி

தமிழ்நதி கவிதைகள்

இறந்த காலத்தை மறப்பதற்கான கருவி
தமிழ்நதி

இறந்த காலத்தை மறப்பதற்கான கருவி

மலைகள் இடம்பெயர்ந்து செல்வதில்லை!
தமிழ்நதி

மலைகள் இடம்பெயர்ந்து செல்வதில்லை!

‘மழை தன்னந்தனியே பாடிக் கொண்டிருக்கிறது’ - தமிழ்நதி
தமிழ்நதி

‘மழை தன்னந்தனியே பாடிக் கொண்டிருக்கிறது’ - தமிழ்நதி