ர.முகமது இல்யாஸ்

ர.முகமது இல்யாஸ்

Storyteller | Cinephile | Learner | Angry young man | Converts Publicly available data into News stories | Writes on Politics, Cinema and Society | Documentary filmmaker and Photographer, now and then. | Journalism Postgraduate with distinctive performance in Vikatan Student Reporters Scheme 2017-18
Storyteller | Cinephile | Learner | Angry young man | Converts Publicly available data into News stories | Writes on Politics, Cinema and Society | Documentary filmmaker and Photographer, now and then. | Journalism Postgraduate with distinctive performance in Vikatan Student Reporters Scheme 2017-18
My Best Picks
மோடி, அமித் ஷா, ஜே.பி.நட்டா
ர.முகமது இல்யாஸ்

நீண்ட கால கட்சிப் பணி... மோடி அமித் ஷாவுடன் நெருக்கம்... யார் இந்த ஜே.பி.நட்டா?

Nirbhaya case
ர.முகமது இல்யாஸ்

தூக்குத் தண்டனை குற்றவாளிகளின் கடைசி நிமிடங்கள்!

இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த குற்ற விகிதம்
ர.முகமது இல்யாஸ்

அதிகரிக்கும் குற்றங்கள்... குறைவாகக் கணக்கு காட்டப்படும் குற்றவிகிதம்... என்ன காரணம்?

நிர்பயா வழக்கின் குற்றவாளிகள்
ர.முகமது இல்யாஸ்

எவ்வளவு நீளக் கயிறு... என்னென்ன பரிசோதனைகள்... எப்படி நிறைவேற்றப்படும் தூக்குத் தண்டனை? #Nirbhaya