ஆர்.குமரேசன்

ஆர்.குமரேசன்

கடந்த 19 ஆண்டுகளாக பத்திரிகை துறையில் பணியாற்றுகிறேன். கடந்த 15 ஆண்டுகளாக பசுமை விகடன் சார்பாக பல்வேறு மாவட்டங்களில் விவசாயம் தொடர்பான பயிற்சிகளை ஏற்பாடு செய்தது மற்றும் முன்னோடி விவசாயிகளின் தொடர்பு காரணமாக விவசாயம் சார்ந்த அனுபவ அறிவு மேம்பட்டுக்கொண்டே இருக்கிறது. தற்போது பசுமை விகடன் பொறுப்பாசிரியராக பணியாற்றுகிறேன்.
கடந்த 19 ஆண்டுகளாக பத்திரிகை துறையில் பணியாற்றுகிறேன். கடந்த 15 ஆண்டுகளாக பசுமை விகடன் சார்பாக பல்வேறு மாவட்டங்களில் விவசாயம் தொடர்பான பயிற்சிகளை ஏற்பாடு செய்தது மற்றும் முன்னோடி விவசாயிகளின் தொடர்பு காரணமாக விவசாயம் சார்ந்த அனுபவ அறிவு மேம்பட்டுக்கொண்டே இருக்கிறது. தற்போது பசுமை விகடன் பொறுப்பாசிரியராக பணியாற்றுகிறேன்.
My Best Picks
மரத்தடி மாநாடு
ஆர்.குமரேசன்

தேங்காய்க்கு விலை இல்லை... தென்னை நலவாரியம் வேண்டும்!

கோதுமை
ஆர்.குமரேசன்

கோதுமை ஏற்றுமதிக்குத் தடை விவசாயிகளின் லாபத்துக்கும் தடை!

மரத்தடி மாநாடு
ஆர்.குமரேசன்

மானிய நிலுவை, கடன் சுமை... கதறும் கறிக்கோழி விவசாயிகள்! -மரத்தடி மாநாடு

மரத்தடி மாநாடு
ஆர்.குமரேசன்

கதற வைக்கும் மின்சாரம்..! 30 சதவிகித செலவைக் குறைக்கும் நீர் மேலாண்மை!