ஆர்.குமரேசன்

ஆர்.குமரேசன்

கடந்த 15 ஆண்டுகளாக பத்திரிகை துறையில் பணியாற்றுகிறேன். கடந்த 10 ஆண்டுகளாக பசுமை விகடன் சார்பாக பல்வேறு மாவட்டங்களில் விவசாயம் தொடர்பான பயிற்சிகளை ஏற்பாடு செய்தது மற்றும் முன்னோடி விவசாயிகளின் தொடர்பு காரணமாக விவசாயம் சார்ந்த அனுபவ அறிவு மேம்பட்டுக்கொண்டே இருக்கிறது. தற்போது பசுமை விகடனில் முதன்மை உதவி ஆசிரியராக பணியாற்றுகிறேன்.
கடந்த 15 ஆண்டுகளாக பத்திரிகை துறையில் பணியாற்றுகிறேன். கடந்த 10 ஆண்டுகளாக பசுமை விகடன் சார்பாக பல்வேறு மாவட்டங்களில் விவசாயம் தொடர்பான பயிற்சிகளை ஏற்பாடு செய்தது மற்றும் முன்னோடி விவசாயிகளின் தொடர்பு காரணமாக விவசாயம் சார்ந்த அனுபவ அறிவு மேம்பட்டுக்கொண்டே இருக்கிறது. தற்போது பசுமை விகடனில் முதன்மை உதவி ஆசிரியராக பணியாற்றுகிறேன்.
My Best Picks
இயற்கை வேளாண்மை
செந்தூர்குமரன்

இயற்கை வேளாண்மை 14 : வேப்ப எண்ணெய்... பூச்சிகளுக்கு வில்லன் பயிர்களுக்கு நண்பன்!

நேரலையில் சிவராம் மற்றும் குமார் துரைச்சாமி.
ஆர்.குமரேசன்

மண்ணுக்கு ஏற்ற மரங்கள்..!

 செல்வம்
ஆர்.குமரேசன்

இயற்கைச் சான்றிதழ் வழங்கும் சிலந்தி!

பெரியார்
எம்.புண்ணியமூர்த்தி

``பெண் விடுதலையில் பெரியாரின் பங்களிப்பு மிகப்பெரிது... ஆனால்?" - வானதி சீனிவாசன் #Periyar142