ஆர்.குமரேசன்

ஆர்.குமரேசன்

கடந்த 19 ஆண்டுகளாக பத்திரிகை துறையில் பணியாற்றுகிறேன். கடந்த 15 ஆண்டுகளாக பசுமை விகடன் சார்பாக பல்வேறு மாவட்டங்களில் விவசாயம் தொடர்பான பயிற்சிகளை ஏற்பாடு செய்தது மற்றும் முன்னோடி விவசாயிகளின் தொடர்பு காரணமாக விவசாயம் சார்ந்த அனுபவ அறிவு மேம்பட்டுக்கொண்டே இருக்கிறது. தற்போது பசுமை விகடன் பொறுப்பாசிரியராக பணியாற்றுகிறேன்.
கடந்த 19 ஆண்டுகளாக பத்திரிகை துறையில் பணியாற்றுகிறேன். கடந்த 15 ஆண்டுகளாக பசுமை விகடன் சார்பாக பல்வேறு மாவட்டங்களில் விவசாயம் தொடர்பான பயிற்சிகளை ஏற்பாடு செய்தது மற்றும் முன்னோடி விவசாயிகளின் தொடர்பு காரணமாக விவசாயம் சார்ந்த அனுபவ அறிவு மேம்பட்டுக்கொண்டே இருக்கிறது. தற்போது பசுமை விகடன் பொறுப்பாசிரியராக பணியாற்றுகிறேன்.
My Best Picks
மரத்தடி மாநாடு
ஆர்.குமரேசன்

எட்டு மாதங்கள் ஆகியும் எட்டாத திட்டங்கள்..!

மரத்தடி மாநாடு
ஆர்.குமரேசன்

கரும்பு ஊழல்... விடியல் ஆட்சியிலும் காட்சிகள் மாறவில்லை!

மரத்தடி மாநாடு
ஆர்.குமரேசன்

வேளாண் வளர்ச்சி திட்டமா, ஊழல் ஊக்குவிப்புத் திட்டமா?

மரத்தடி மாநாடு
ஆர்.குமரேசன்

வெடிக்காத வேட்டுக்கு இவ்வளவு பெரிய திரியா? ஊட்டம் தரும் காய்கறித் திட்டம்!