பச்சோந்தி

பச்சோந்தி

My Best Picks
வம்சி
பச்சோந்தி

’’அஸ்வகோஷ்கிட்ட ஒண்ணு கேட்டேன்; ஆறு ஆட்டோகிராஃப் போட்டார்..!’’ - ஆவணப்பட இயக்குநர் வம்சி

“கவிதை முட்டுச் சந்துக்குள் சுற்றக்கூடாது!”
பச்சோந்தி

“கவிதை முட்டுச் சந்துக்குள் சுற்றக்கூடாது!”

``என்னை, கொஞ்சம் ஒளித்துதான் வைப்பேன்'' - எழுத்தாளர் நரன்
பச்சோந்தி

``என்னை, கொஞ்சம் ஒளித்துதான் வைப்பேன்'' - எழுத்தாளர் நரன்

பிளாக் சால்ட், புதினா... கரும்பு ஜூஸில் மூலிகை கலந்து விற்கும் ரவிக்குமார்!
பச்சோந்தி

பிளாக் சால்ட், புதினா... கரும்பு ஜூஸில் மூலிகை கலந்து விற்கும் ரவிக்குமார்!