சக்தி தமிழ்ச்செல்வன்

சக்தி தமிழ்ச்செல்வன்

Dreamer
Dreamer
My Best Picks
 புத்தக விற்பனை
சக்தி தமிழ்ச்செல்வன்

``பபாசியின் செயல், கருத்துச் சுதந்திரத்துக்கு எதிரானது" - கொதிக்கும் பதிப்பாளர்கள்

மனுஷ்யபுத்திரன்
சக்தி தமிழ்ச்செல்வன்

`அறுவை சிகிச்சைக்கு என் உடலை ஒரு கேக் போல் ஒப்புக்கொடுத்தேன்' - கவிஞர் மனுஷ்ய புத்திரன்

மனுஷ்யபுத்திரன்
சக்தி தமிழ்ச்செல்வன்

“குறைவாக எழுதுவது ஒரு மனநோய்!”

ஆதவன் தீட்சண்யா
சக்தி தமிழ்ச்செல்வன்

``2019 -ல் எனக்குப் பிடித்த 10 புத்தகங்கள்!’’ - எழுத்தாளர் ஆதவன் தீட்சண்யா #BookFair