ஜி.பழனிச்சாமி

ஜி.பழனிச்சாமி

My Best Picks
photographer1
Author142
ஜீவாமிர்தக் கரைசல்களுடன் கோபால்
ஜி.பழனிச்சாமி

வெள்ளை ஈக்களை விரட்டும் ஜீவாமிர்தம்! - தெம்பூட்டும் தென்னை விவசாயி

முனைவர் பார்த்திபன்
ஜி.பழனிச்சாமி

பலே வருமானம் தரும் பல்பயன் வேளாண் காடு!

நாட்டுக்கோழிகளுடன் தங்கமணி
ஜி.பழனிச்சாமி

நல்ல வருமானம் தரும் நாட்டுக்கோழிகள்!

தேங்காய் மட்டைகளுடன் ராஜரத்தினம்
ஜி.பழனிச்சாமி

மதிப்புக்கூட்டல் மாயாஜாலம்... தேங்காய் ஒன்றுக்கு 40 ரூபாய்!

photographer1
Author142