சி.வெற்றிவேல்

சி.வெற்றிவேல்

சி.வெற்றிவேல், B.Tech - Petrochemical Technology பட்டம் பெற்ற பொறியாளர். வானவல்லி (தொகுதி 1, 2, 3, 4), வென்வேல் சென்னி (முத்தொகுதி 1, 2, 3) ஆகிய சரித்திரப் புதினங்களை எழுதியிருக்கிறார்.
சி.வெற்றிவேல், B.Tech - Petrochemical Technology பட்டம் பெற்ற பொறியாளர். வானவல்லி (தொகுதி 1, 2, 3, 4), வென்வேல் சென்னி (முத்தொகுதி 1, 2, 3) ஆகிய சரித்திரப் புதினங்களை எழுதியிருக்கிறார்.
My Best Picks
ராகவேந்திரர்
சி.வெற்றிவேல்

"ஆராய்ந்து அறியும் உண்மையே எப்போதும் மேலானது" - ஸ்ரீ ராகவேந்திரர் அருள்மொழிகள்! #VikatanPhotoCards

மாமரத்துப் பிள்ளையார்
சி.வெற்றிவேல்

சக்தி விகடன் நடத்தும் காரியத் தடை நீக்கும் ஶ்ரீஅகோர கணநாத மூலமந்திர ஹோமம்!

திருக்குளம்பியநாதர்
சி.வெற்றிவேல்

பித்ரு தோஷம் போக்கி அருளும் திருக்குளம்பியநாதர்… இல்லம் தேடிவரும் இறை தரிசனம்! #worshipathome

முத்துவேலாயுத சுவாமி
சி.வெற்றிவேல்

`தடைகள் தகர்க்கும் முத்துவேலாயுத சுவாமி..!' - இல்லம் தேடிவரும் இறை தரிசனம் #Worshipathome