கே.அருண்

கே.அருண்

Visual story-teller, avid traveller and photographer. A photojournalist with a passion to capture images that highlight tribal issues in the Nilgiris.
Visual story-teller, avid traveller and photographer. A photojournalist with a passion to capture images that highlight tribal issues in the Nilgiris.
My Best Picks
ஸ்ட்ராபெர்ரி
சதீஸ் ராமசாமி

குன்னூர்: பராமரிப்பின்றி பல ஏக்கர் நிலம்! - 10 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஸ்ட்ராபெர்ரி சாகுபடி

gaur eating waste carrot
சதீஸ் ராமசாமி

நீலகிரி: இரண்டாண்டில் 96 காட்டு மாடுகள்! - உயிர் பறிக்கும் ஊட்டி ரசாயன கேரட்டுகள்

coffee planting
சதீஸ் ராமசாமி

நீலகிரி: காப்பி நாற்று உற்பத்தி! - பொது முடக்கத்தில் அசத்தும் பழங்குடி இனப் பெண்கள்

நாற்றங்கால் தொழில்
சதீஸ் ராமசாமி

பர்லியார்: வாட்டத்தில் மலர்‌ நாற்றங்கால் தொழில்; நம்பிக்கையளிக்கும் பழ நாற்றுகள்