க.சுபகுணம்

க.சுபகுணம்

Journalist who believes in making the impossible possible. Writes Environment, Wildlife, Human Rights, Travel.
Journalist who believes in making the impossible possible. Writes Environment, Wildlife, Human Rights, Travel.
My Best Picks
சுற்றுச்சூழல்
க.சுபகுணம்

பழங்குடிகளே வனங்களின் பாதுகாவலர்கள்!

இமயமலை
க.சுபகுணம்

இமயமலையில் அதிகரிக்கும் பனி உருகல்; ஆபத்தில் சிந்து, கங்கை, பிரம்மபுத்திரா நதிப்படுகை மக்கள்!

கிழக்கு ஆப்பிரிக்க நத்தை/ African Giant Snail
க.சுபகுணம்

200 ஆண்டுகளுக்கு முன் இந்தியா வந்த ஒரு ஜோடி ஆப்பிரிக்க நத்தை; இன்று விவசாயிகளின் எதிரியானது ஏன்?

Artificial reef project
க.சுபகுணம்

பழைய பேருந்துகளை கடலில் போட்டு செயற்கை பவளப்பாறைகள்; இலங்கை செய்வது சரிதானா?