க.சுபகுணம்

க.சுபகுணம்

Journalist who believes in making the impossible possible. Writes Environment, Wildlife, Human Rights, Travel.
Journalist who believes in making the impossible possible. Writes Environment, Wildlife, Human Rights, Travel.
My Best Picks
சிவன் கோயில்
க.சுபகுணம்

சிவன் கோயில் யாருக்கு சொந்தம்? - சர்ச்சையில் சிக்கிய ஆயிரமாண்டு கோயில்...

இயற்பியல் மாமேதை ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன்
க.சுபகுணம்

ஐன்ஸ்டீனின் குளிர்சாதனப்பெட்டி; உலகையே மிரட்டிய அணு குண்டு தயாரிக்க வித்திட்டது எப்படி?

எண்டகாசி - ஆண்ட்ரூ பௌமா
க.சுபகுணம்

மனிதரைத் தாண்டியும் புனிதமானது!

கொசுக்கள்
க.சுபகுணம்

கொசுக்கள் உண்மையில் இந்த உலகத்துக்கு தேவைதானா? சூழலியலில் அதன் பங்கு என்ன?