கு. ராமகிருஷ்ணன்

கு. ராமகிருஷ்ணன்

My Best Picks
சேதமடைந்த நெற்பயிர்கள்
கு. ராமகிருஷ்ணன்

நிவர் புயல்: மழை நீரில் மூழ்கிய பயிர்கள்... உடனடியாக விவசாயிகள் செய்ய வேண்டியது என்ன?

வண்டல் மண் எடுக்கும் பணி
கு. ராமகிருஷ்ணன்

வண்டல் எடுக்க அனுமதி... உயர்ந்தது நிலத்தடி நீர்! வளமானது நிலம்!

நேரலை பயிற்சி
கு. ராமகிருஷ்ணன்

“இந்தளவுக்கு லாபம் கிடைக்குமா?” வியக்க வைத்த நேரலை பயிற்சி!

விவசாயம்
கு. ராமகிருஷ்ணன்

நிவர் புயல்: பயிர்களைப் பாதுகாப்பது எப்படி... விவசாயிகளுக்கு வேளாண்துறையின் ஆலோசனைகள்!