கு. ராமகிருஷ்ணன்

கு. ராமகிருஷ்ணன்

My Best Picks
நெற்பயிரில் யானைகொம்பன்
கு. ராமகிருஷ்ணன்

`நெற்பயிரில் யானை கொம்பன் தாக்குதல்... வேதனையில் விவசாயிகள்!' - வழிகாட்டும் வல்லுநர்

எகிப்து வெங்காயம்
கு. ராமகிருஷ்ணன்

`2,000 கிலோ வந்தும் வாங்க ஆளில்லை!' - எகிப்து வெங்காயத்தால் கலங்கும் தஞ்சை வியாபாரிகள்

நெல் நடவுப் பணியில் இளங்கோ
கு. ராமகிருஷ்ணன்

பாரம்பர்ய நெல் ரகத்தில் நல்ல லாபம்! - இடியாப்ப மாவு, சத்து மாவு, உப்புமா அரிசி!

போராட்டத்தில் மக்கள்
கு. ராமகிருஷ்ணன்

`வடியாத மழைநீர்.. தீராத சோகம்..!’ - போராட்டத்தில் குதித்த தஞ்சை கிராம மக்கள்