சா.ஜெ.முகில் தங்கம்

சா.ஜெ.முகில் தங்கம்

My Best Picks
எலும்புகள் உடைந்து... உடல் சிதைந்து... கரை ஒதுங்கிய 1100 டால்பின்கள்!
சா.ஜெ.முகில் தங்கம்

எலும்புகள் உடைந்து... உடல் சிதைந்து... கரை ஒதுங்கிய 1100 டால்பின்கள்!

ஆண்டுகள் கடந்தும் கதிர்வீச்சைக் கடத்தும் புகுஷிமா அணு உலை விபத்து!
சா.ஜெ.முகில் தங்கம்

ஆண்டுகள் கடந்தும் கதிர்வீச்சைக் கடத்தும் புகுஷிமா அணு உலை விபத்து!

“டைட்டானிக் கப்பலை மூழ்கடித்த பனிப்பாறைக்கு என்னாச்சு?” - ஆச்சர்யத்தில் காலநிலை ஆய்வாளர்கள்
சா.ஜெ.முகில் தங்கம்

“டைட்டானிக் கப்பலை மூழ்கடித்த பனிப்பாறைக்கு என்னாச்சு?” - ஆச்சர்யத்தில் காலநிலை ஆய்வாளர்கள்

``நீர், கல்வி, சுற்றுச்சூழல்!" - அஸ்ஸாம் மாணவிகள் தயாரித்த `செம' தேர்தல் அறிக்கை
சா.ஜெ.முகில் தங்கம்

``நீர், கல்வி, சுற்றுச்சூழல்!" - அஸ்ஸாம் மாணவிகள் தயாரித்த `செம' தேர்தல் அறிக்கை