டாக்டர் சசித்ரா தாமோதரன்

டாக்டர் சசித்ரா தாமோதரன்

My Best Picks
தாய்மை
டாக்டர் சசித்ரா தாமோதரன்

தேவை அதிக கவனம்: தாய்மையை தற்காலிகமாகத் தள்ளிப் போடலாம்!

கொரோனா... பயப்படத் தேவையில்லை
டாக்டர் சசித்ரா தாமோதரன்

கொரோனா... பயப்படத் தேவையில்லை. ஏனெனில்...

ஒரு கோப்பை இன்பத்துப்பால்!
டாக்டர் சசித்ரா தாமோதரன்

ஹெல்த் ஸ்பெஷல் - ஒரு கோப்பை இன்பத்துப்பால்!

தெர்மாமீட்டர்
டாக்டர் சசித்ரா தாமோதரன்

உடலின் இயல்பு வெப்பநிலை 98.6° F-லிருந்து 97.7° F ஆகக் குறைந்திருப்பது நல்லதா? - மருத்துவர் விளக்கம்