டாக்டர் சசித்ரா தாமோதரன்

டாக்டர் சசித்ரா தாமோதரன்

My Best Picks
Ungnyeo
டாக்டர் சசித்ரா தாமோதரன்

புத்தம் புது காலை: Ungnyeo என்ற கொரியக் கரடிக் கதை சொல்வதென்ன?

புற்றுநோய் தடுப்பூசி
டாக்டர் சசித்ரா தாமோதரன்

புத்தம் புது காலை : புற்றுநோயைத் தடுக்கும் ஒரு தடுப்பூசி... எல்லோரும் போட்டுக்கொள்ளலாமா?

ஈகை - பக்ரீத் பெருநாள்
டாக்டர் சசித்ரா தாமோதரன்

புத்தம் புது காலை : ஶ்ரீரங்கம் துலுக்க நாச்சியார் கோயிலும், ஈகைத் திருநாள் தியாகமும்!

club foot - மாதிரிப் படம்
டாக்டர் சசித்ரா தாமோதரன்

புத்தம் புது காலை : குழந்தைகளை பாதிக்கும் Club foot... கட்டாயம் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியவை!