மு.நியாஸ் அகமது

மு.நியாஸ் அகமது

M Niyas Ahmed, Journalist, writer and a wanderlust. He has been in the Journalism field since 2007. He has worked with several organisations. When he worked with The New Indian Express, he had bagged K C Kulish international award for one of his reports about Ilavarasan suspicious death. He has penned two books including a biography of Jayalalithaa. Currently, he is penning a book titled "Live Again" based on Consumerism.
M Niyas Ahmed, Journalist, writer and a wanderlust. He has been in the Journalism field since 2007. He has worked with several organisations. When he worked with The New Indian Express, he had bagged K C Kulish international award for one of his reports about Ilavarasan suspicious death. He has penned two books including a biography of Jayalalithaa. Currently, he is penning a book titled "Live Again" based on Consumerism.
My Best Picks
கோத்தபய ராஜபக்சே
மு.நியாஸ் அகமது

கோத்தபய ராஜபக்சே - `தானும் இப்போது ஓர் அகதி என உணர்ந்திருப்பாரா..?!'

தாலிபன்
மு.நியாஸ் அகமது

ஆப்கானிஸ்தான்: தாலிபன்களை எதிர்த்து நிற்கும் `பஞ்ச்ஷிர்' மக்கள்; யார் இவர்கள், பின்னணி என்ன?

ஆப்கானிஸ்தான்
மு.நியாஸ் அகமது

ஆப்கானிஸ்தான்: தாலிபன்களுக்கு எங்கிருந்து பணம் வந்தது?! -அமெரிக்காவின் பயிற்சி பயன் தரவில்லையா?

தாலிபன்
மு.நியாஸ் அகமது

ஆப்கானிஸ்தான்: ‘இனிதான் ஆரம்பம்' - தாலிபன்களுக்கு காத்திருக்கும் சவால்கள் - விரிவான பார்வை