ஜெனிஃபர்.ம.ஆ

ஜெனிஃபர்.ம.ஆ

Advocate by Profession. Journalist by Passion. Interests: Writing / Reading / Travelling Writes: International and National Politics / Social Affairs / Legal Issues
Advocate by Profession. Journalist by Passion. Interests: Writing / Reading / Travelling Writes: International and National Politics / Social Affairs / Legal Issues
My Best Picks
மோடி- தமிழிசை
ஜெனிஃபர்.ம.ஆ

மோடியை விட அதிகம் வாங்கும் தமிழிசை! நம் தலைவர்களில் யாருக்கு எவ்வளவு சம்பளம்?

டிரோன்
ஜெனிஃபர்.ம.ஆ

டிரோன் தாக்குதல்: எல்லைத் தாண்டிய பயங்கரவாதத்தின் நவீன முகம்! இதை ஏன் தடுக்க முடிவதில்லை?

3rd WAVE - தற்காத்துக் கொள்வது எப்படி?
ஜெனிஃபர்.ம.ஆ

3rd WAVE - தற்காத்துக் கொள்வது எப்படி?

சிங்கம்
ஜெனிஃபர்.ம.ஆ

சிங்கத்துக்கு எப்படி கொரோனா வந்தது?