ஜெனிஃபர்.ம.ஆ

ஜெனிஃபர்.ம.ஆ

Advocate by Profession. Journalist by Passion. Interests: Writing / Reading / Travelling Writes: International and National Politics / Social Affairs / Legal Issues
Advocate by Profession. Journalist by Passion. Interests: Writing / Reading / Travelling Writes: International and National Politics / Social Affairs / Legal Issues
My Best Picks
உலக நிகழ்வுகள்
ஜெனிஃபர்.ம.ஆ

`கேன்ஸ் எனக்குதான்... ஐபிஎல்லும் எனக்குதான்!' - இது கொரோனா பிளான்

சூழலைப்போற்று
வெ.நீலகண்டன்

இயற்கையைச் சிதைத்தால் எவரும் கேட்கக்கூடாதா? #சூழலைப்போற்று

ஜெசிந்தா ஆர்டர்ன்
ஜெனிஃபர்.ம.ஆ

`இப்படி மட்டும் இந்தியாவில் நடந்தால்?!' - நியூசிலாந்து அரசியல்

Narendra Modi
ஜெனிஃபர்.ம.ஆ

ஏழு மாநில முதல்வர்களுடன் பிரதமரின் உரையாடலும்... கிளம்பும் சந்தேகங்களும்!