சைலபதி

சைலபதி

சக்திவிகடன் இதழின் உதவியாசிரியர். தொடர்ந்து ஆன்மிகம் தொடர்பாக டிஜிட்டல் மற்றும் இதழ்களில் எழுதுவருகிறார். எழுத்தாளர். இரண்டு நாவல்கள் மற்றும் இரண்டு சிறுகதைத் தொகுதிகளுக்கு சொந்தக்காரர். முக்கிய இலக்கிய விருதுகள் சில பெற்றவர். தொன்மவியலில் முனைவர் பட்டம் பெற்றவர். தற்போது சக்திவிகடன் இதழில் திருத்தொண்டர் என்னும் தொடர் எழுதிவருகிறார்
சக்திவிகடன் இதழின் உதவியாசிரியர். தொடர்ந்து ஆன்மிகம் தொடர்பாக டிஜிட்டல் மற்றும் இதழ்களில் எழுதுவருகிறார். எழுத்தாளர். இரண்டு நாவல்கள் மற்றும் இரண்டு சிறுகதைத் தொகுதிகளுக்கு சொந்தக்காரர். முக்கிய இலக்கிய விருதுகள் சில பெற்றவர். தொன்மவியலில் முனைவர் பட்டம் பெற்றவர். தற்போது சக்திவிகடன் இதழில் திருத்தொண்டர் என்னும் தொடர் எழுதிவருகிறார்
My Best Picks
இன்றைய ராசிபலன்
சைலபதி

02.12.22 வெள்ளிக்கிழமை - Today RasiPalan | Indraya Rasi Palan | Deceember - 2 | இன்றைய ராசிபலன்

இன்றைய ராசிபலன்
சைலபதி

01.12.22 வியாழக்கிழமை - Today RasiPalan | Indraya Rasi Palan | Deceember - 1 | இன்றைய ராசிபலன்

இன்றைய ராசிபலன்
சைலபதி

30.11.22 புதன்கிழமை - Today RasiPalan | Indraya Rasi Palan | November - 30 | இன்றைய ராசிபலன்

திருமலை திருப்பதி அன்னமய்யா
சைலபதி

திருமலை திருப்பதி