சொக்கலிங்கம் பழனியப்பன்

சொக்கலிங்கம் பழனியப்பன்

Mr. Palaniappan is an experienced investment and management consultant with over 21 years of professional experience. He regularly writes in Nanayam Vikatan (A Tamil Personal Finance Magazine from Vikatan Group) and The Hindu Daily (Tamil Edition).
Mr. Palaniappan is an experienced investment and management consultant with over 21 years of professional experience. He regularly writes in Nanayam Vikatan (A Tamil Personal Finance Magazine from Vikatan Group) and The Hindu Daily (Tamil Edition).
My Best Picks
கடன் சலுகை
சொக்கலிங்கம் பழனியப்பன்

கடன் சலுகை காலத்துக்கு வட்டி... தள்ளுபடி செய்யப்படுமா..?

வீட்டுக் கடன் 
வட்டி
சொக்கலிங்கம் பழனியப்பன்

குறையாத வீட்டுக் கடன் வட்டி... வங்கிகளிடம் பேசி குறைக்கும் வழிமுறைகள்!

கடன் பிரச்னைகள்
சொக்கலிங்கம் பழனியப்பன்

கழுத்தை நெரிக்கும் கடன் பிரச்னைகள்..! - சமாளிக்கும் வழிகள்!

முதலீடு
சொக்கலிங்கம் பழனியப்பன்

டைனமிக் பாண்ட் ஃபண்டுகள்..! - இப்போது முதலீடு செய்யலாமா?