சொக்கலிங்கம் பழனியப்பன்

சொக்கலிங்கம் பழனியப்பன்

Mr. Palaniappan is an experienced investment and management consultant with over 21 years of professional experience. He regularly writes in Nanayam Vikatan (A Tamil Personal Finance Magazine from Vikatan Group) and The Hindu Daily (Tamil Edition).
Mr. Palaniappan is an experienced investment and management consultant with over 21 years of professional experience. He regularly writes in Nanayam Vikatan (A Tamil Personal Finance Magazine from Vikatan Group) and The Hindu Daily (Tamil Edition).
My Best Picks
ஓய்வுக்காலத்துக்கு
ஈஸி திட்டம்
சொக்கலிங்கம் பழனியப்பன்

இனிமையான ஓய்வுக்காலத்துக்கு ஈஸி திட்டம்! - ஒரு பக்கா பிளான்

கொரோனா 
ஏற்படுத்திய 
மாற்றங்கள்
சொக்கலிங்கம் பழனியப்பன்

கொரோனா ஏற்படுத்திய மாற்றங்கள்! - பிசினஸ்... நிதி... முதலீடுகளில்..!

பார்மா ஃபண்டு
சொக்கலிங்கம் பழனியப்பன்

பார்மா ஃபண்டுகளில் முதலீடு... இது சரியான தருணமா?

கடன் ஃபண்டு
சொக்கலிங்கம் பழனியப்பன்

ஃப்ராங்க்ளின் கடன் ஃபண்ட் சிக்கல்! - முதலீட்டாளர்கள் என்ன செய்வது?