சுகுணா திவாகர்

சுகுணா திவாகர்

கவிஞர், எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர். இதுவரை இரண்டு கவிதைத் தொகுப்புகளும் இரண்டு கட்டுரைத் தொகுப்புகளும் இரண்டு சிறுவெளியீடுகளும் வெளியாகியுள்ளன.
கவிஞர், எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர். இதுவரை இரண்டு கவிதைத் தொகுப்புகளும் இரண்டு கட்டுரைத் தொகுப்புகளும் இரண்டு சிறுவெளியீடுகளும் வெளியாகியுள்ளன.
My Best Picks
படிப்பறை
சுகுணா திவாகர்

படிப்பறை

அண்ணல் அம்பேத்கர் முன்னுரைகள்
சுகுணா திவாகர்

படிப்பறை

The Family Man 2
சுகுணா திவாகர்

காட்மேன் முதல் ஃபேமிலி மேன் வரை... கருத்துச் சுதந்திரத்தின் கழுத்தை நெரிக்கலாமா?

படிப்பறை
சுகுணா திவாகர்

படிப்பறை