சுகுணா திவாகர்

சுகுணா திவாகர்

கவிஞர், எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர். கலை, இலக்கியம், அரசியல் ஆகியவற்றில் ஆர்வம் கொண்ட சுகுணா திவாகர் எழுதி இரண்டு கவிதைத்தொகுப்புகள், நான்கு கட்டுரைத்தொகுப்புகள், ஒரு சிறுகதைத்தொகுப்பு மற்றும் இரு அரசியல் சிறுவெளியீடுகள் வெளியாகியுள்ளன.
கவிஞர், எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர். கலை, இலக்கியம், அரசியல் ஆகியவற்றில் ஆர்வம் கொண்ட சுகுணா திவாகர் எழுதி இரண்டு கவிதைத்தொகுப்புகள், நான்கு கட்டுரைத்தொகுப்புகள், ஒரு சிறுகதைத்தொகுப்பு மற்றும் இரு அரசியல் சிறுவெளியீடுகள் வெளியாகியுள்ளன.
My Best Picks
ஸலாம் அலைக்
சுகுணா திவாகர்

படிப்பறை

உங்களில் ஒருவன்
சுகுணா திவாகர்

படிப்பறை

 கருணாநிதி
சுகுணா திவாகர்

Karunanidhi: கருணாநிதி ஒரு கருத்தியல் ஆயுதம்! ஏனென்றால்...

வரதராஜ பெருமாள்
சுகுணா திவாகர்

“இலங்கையின் பொருளாதாரம், அவிழ்க்க முடியாத பெரும் சிக்கல்!”