சுகுணா திவாகர்

சுகுணா திவாகர்

கவிஞர், எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர். இதுவரை இரண்டு கவிதைத் தொகுப்புகளும் இரண்டு கட்டுரைத் தொகுப்புகளும் இரண்டு சிறுவெளியீடுகளும் வெளியாகியுள்ளன.
கவிஞர், எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர். இதுவரை இரண்டு கவிதைத் தொகுப்புகளும் இரண்டு கட்டுரைத் தொகுப்புகளும் இரண்டு சிறுவெளியீடுகளும் வெளியாகியுள்ளன.
My Best Picks
அஞ்சிறைத்தும்பி
சுகுணா திவாகர்

குறுங்கதை : 7 - அஞ்சிறைத்தும்பி

Thiruvalluvar
சுகுணா திவாகர்

குற்றம் கடிதல்!

#Thiruvalluvar
ந.கார்த்திக்

Sketch of Viral Cartoon which featured in Ananda Vikatan Magazine

நாயம்மை
சுகுணா திவாகர்

குறுங்கதை : 6 - அஞ்சிறைத்தும்பி