தி.விக்னேஷ்

தி.விக்னேஷ்

My Best Picks
short story
தி.விக்னேஷ்

சிறுகதை: ஊழ்வினை

உதயநிதி ஸ்டாலின்
தி.விக்னேஷ்

"எனக்கு இளைஞரணியா... சிரிப்புதான் வருது!" - 'அப்போ - இப்போ' உதயநிதி #21YearTimeline

லாஸ்லியா
தி.விக்னேஷ்

'முட்டக்குஞ்சு' லாஸ்லியா... சம்திங் சம்திங் பெர்சனல்ஸ்!

"இது அறிவுசார் சமூகத்துக்கு அவமானம்!”
தி.விக்னேஷ்

"இது அறிவுசார் சமூகத்துக்கு அவமானம்!”