நர்சிம்

நர்சிம்

சிறுகதை எழுத்தாளர். மதுரைக்கள கதைகள் இவரது பலம். இதுவரை வந்த சிறுகதை தொகுப்புகள் 1.அய்யனார் கம்மா 2. ஒரு வெயில் நேரம்.
சிறுகதை எழுத்தாளர். மதுரைக்கள கதைகள் இவரது பலம். இதுவரை வந்த சிறுகதை தொகுப்புகள் 1.அய்யனார் கம்மா 2. ஒரு வெயில் நேரம்.
My Best Picks
கங்குலி, தோனி, கோலியெல்லாம் கொண்டாடலாம்... ஆனா, விதை கபில் தேவ் போட்டது! #WhyKapilIsLegend #NeverMiss
நர்சிம்

கங்குலி, தோனி, கோலியெல்லாம் கொண்டாடலாம்... ஆனா, விதை கபில் தேவ் போட்டது! #WhyKapilIsLegend #NeverMiss

கோட்டை - சிறுகதை
நர்சிம்

கோட்டை - சிறுகதை