செ.கார்த்திகேயன்

செ.கார்த்திகேயன்

😍Happysoul 🏕Never.stop.exploring 🚲i just need to go cycling 📝I write to live and i live to write.
😍Happysoul 🏕Never.stop.exploring 🚲i just need to go cycling 📝I write to live and i live to write.
My Best Picks
காஸ் சிலிண்டர்
இன்ஷூரன்ஸ்
செ.கார்த்திகேயன்

காஸ் சிலிண்டர் இன்ஷூரன்ஸ்... இழப்பீடு ரூ.40 லட்சம்! - காஸ் நிறுவனங்கள் மறைப்பது ஏன்?

கோட்டக் இ.எஸ்.ஜி பண்ட்
செ.கார்த்திகேயன்

சந்தைக்குப் புதுசு : கோட்டக் இ.எஸ்.ஜி பண்ட்... யாருக்கு ஏற்றது?

ஏ.ஜி.எல்
செ.கார்த்திகேயன்

இரண்டாம் காலாண்டு... ஏ.ஜி.எல் ரிசல்ட் எப்படி? - முக்கிய நிறுவனங்களின் முடிவுகள்!

நாணயம் விகடன்
செ.கார்த்திகேயன்

உங்க ஓய்வுக்காலத்துக்கு சரியாகத் திட்டமிடுகிறீர்களா? - விடைசொல்லும் நாணயம் விகடன் நிகழ்ச்சி