செ.கார்த்திகேயன்

செ.கார்த்திகேயன்

😍Happysoul 🏕Never.stop.exploring 🚲i just need to go cycling 📝I write to live and i live to write.
😍Happysoul 🏕Never.stop.exploring 🚲i just need to go cycling 📝I write to live and i live to write.
My Best Picks
சந்தைக்குப் புதுசு
செ.கார்த்திகேயன்

சந்தைக்குப் புதுசு! : கொரோனா சிகிச்சைக்கு தனி பாலிசிகள்! - ஐ.ஆர்.டி.ஏ.ஐ அறிவுறுத்தல்..!

எஃப் அண்டு ஓ கார்னர் இந்த வாரம் எப்படி இருக்கும்? 
செ.கார்த்திகேயன்

டிரேடர் பக்கங்கள் மற்றும் எஃப் அண்டு ஓ: இந்த வாரம் எப்படி இருக்கும்?

எஃப் அண்டு ஓ கார்னர் இந்த வாரம் எப்படி இருக்கும்? 
செ.கார்த்திகேயன்

டிரேடர் பக்கங்கள் மற்றும் எஃப் அண்டு ஓ: இந்த வாரம் எப்படி இருக்கும்?

எஃப் அண்டு ஓ கார்னர் இந்த வாரம் எப்படி இருக்கும்? 
எஸ்.கார்த்திகேயன்

டிரேடர் பக்கங்கள் மற்றும் எஃப் அண்டு ஓ: இந்த வாரம் எப்படி இருக்கும்?