கார்க்கிபவா

கார்க்கிபவா

Tech savvy | Social media enthusiast | Cinema affectionate | Author of GAMECHANGERS | 6+ years @ Vikatan | தொழில்நுட்பம், அறிவியல், திரைப்படங்கள், சமூகம் பற்றி அதிகம் எழுதுவதுண்டு
Tech savvy | Social media enthusiast | Cinema affectionate | Author of GAMECHANGERS | 6+ years @ Vikatan | தொழில்நுட்பம், அறிவியல், திரைப்படங்கள், சமூகம் பற்றி அதிகம் எழுதுவதுண்டு
My Best Picks
game changers
கார்க்கிபவா

ஒரு வார மார்க்கெட் ரிசர்ச்; ஒரே மாதத்தில் ஸ்டார்ட்அப்; இது Furlenco கதை! | Game Changers

Game Changers
கார்க்கிபவா

`ID… இந்திய ஸ்டார்ட்அப்களில் Unique-ஆக இருப்பதற்கு காரணம் இதுதான்! | Game Changers | Nanayam Vikatan

நயன்தாரா
கார்க்கிபவா

நயன்தாரா: தமிழ் சினிமாவின் `ஸ்டார்' டு `லேடி சூப்பர்ஸ்டார்' ஆனது இப்படித்தான்!

Nanayam Vikatan
கார்க்கிபவா

ஷேரிங் ஆபீஸ் to 45 பில்லியன் டாலர் - Pinterest கதை தெரியுமா? | Game Changers | Nanayam Vikatan