கார்க்கிபவா

கார்க்கிபவா

Tech savvy | Social media enthusiast | Cinema affectionate | Author of GAMECHANGERS
Tech savvy | Social media enthusiast | Cinema affectionate | Author of GAMECHANGERS
My Best Picks
கேட்ஜெட் கிளாஸ் ரூம்
கார்க்கிபவா

கேட்ஜெட் கிளாஸ் ரூம்! - 11 - சிங்கம் சிங்கிளா இருந்தாதான் சிக்னல் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும்!

ரிலேஷன்ஷிப்
கார்க்கிபவா

இந்த `மெல்லிசான கோடு' ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு ரொம்ப முக்கியம்! #AllAboutLove - 10

ரிலேஷன்ஷிப்
கார்க்கிபவா

ரிலேஷன்ஷிப்பில் சண்டை வந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்? #AllAboutLove - 09

கேட்ஜெட் கிளாஸ் ரூம்
கார்க்கிபவா

கேட்ஜெட் கிளாஸ் ரூம்! - 10 - குழந்தைகளுக்கு ஸ்மார்ட்போன் தரலாமா?