பி.ஆண்டனிராஜ்

பி.ஆண்டனிராஜ்

பத்திரிகை துறையில் இருபது ஆண்டு காலம் பயணம் செய்த அனுபவம். எழுத்தின் மீது தீராக்காதல் கொண்டவன். படைப்பிலக்கியத்தின் மீது ஆர்வம் அதிகம். இயற்கையின் எழில் கொஞ்சும் அழகை வியந்தபடியே மலைகளில் பயணம் செய்யப் பிடிக்கும்.
பத்திரிகை துறையில் இருபது ஆண்டு காலம் பயணம் செய்த அனுபவம். எழுத்தின் மீது தீராக்காதல் கொண்டவன். படைப்பிலக்கியத்தின் மீது ஆர்வம் அதிகம். இயற்கையின் எழில் கொஞ்சும் அழகை வியந்தபடியே மலைகளில் பயணம் செய்யப் பிடிக்கும்.
My Best Picks
பூச்சிமருந்து - சிறுவன் பலி
பி.ஆண்டனிராஜ்

நெல்லை: விளையாட்டாகப் பூச்சிமருந்தைக் குடித்த சிறுவன் பலி! - கதறிய பெற்றோர்

திருநங்கை முத்து மீனாட்சி
பி.ஆண்டனிராஜ்

"என்னோட நடனத்துல பெண்மையை காட்டுறேன்!" - திருநங்கை நடத்தும் நாட்டிய வகுப்பு

திருநங்கை முத்து மீனாட்சி
பி.ஆண்டனிராஜ்

`பிள்ளைகளை என் வகுப்புக்கு விரும்பி அனுப்புறாங்க!’ - பரதத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை #SheInspires

செய்தியாளர்களுக்குப் பேட்டியளித்த குஷ்பு
பி.ஆண்டனிராஜ்

நெல்லை: `போடுங்கம்மா ஓட்டு...’ தொகுதிப் பங்கீடு முடியும் முன்பே பிரசாரத்தைத் தொடங்கிய பா.ஜ.க!