டாக்டர் கு.கணேசன்

டாக்டர் கு.கணேசன்

மருத்துவ எழுத்தாளர். 30 வருட அனுபவம் சிகிச்சை மற்றும் எழுத்தில். தேசிய அறிவியல் விருது உட்பட 10க்கு மேற்பட்ட விருதுகள் பெற்றவர். 36 நூல்கள் எழுதியுள்ளார்
மருத்துவ எழுத்தாளர். 30 வருட அனுபவம் சிகிச்சை மற்றும் எழுத்தில். தேசிய அறிவியல் விருது உட்பட 10க்கு மேற்பட்ட விருதுகள் பெற்றவர். 36 நூல்கள் எழுதியுள்ளார்
My Best Picks
டாக்டர் கு.கணேசன் பொதுநல மருத்துவர்
டாக்டர் கு.கணேசன்

காசநோயாளிகளுக்கு புதிய வெளிச்சம்!

மாடர்ன் மெடிசின்.காம் - 25 - மூளைக் காய்ச்சலுக்குப் புதிய பரிசோதனை!
டாக்டர் கு.கணேசன்

மாடர்ன் மெடிசின்.காம் - 25 - மூளைக் காய்ச்சலுக்குப் புதிய பரிசோதனை!

மாடர்ன் மெடிசின்.காம் - 24 - இதயம் காக்கும் நவீனத் தொழில்நுட்பம்!
டாக்டர் கு.கணேசன்

மாடர்ன் மெடிசின்.காம் - 24 - இதயம் காக்கும் நவீனத் தொழில்நுட்பம்!

மாடர்ன் மெடிசின்.காம் - 19 - பார்வை கொடுக்கும் பயோனிக் கண் சிகிச்சை
டாக்டர் கு.கணேசன்

மாடர்ன் மெடிசின்.காம் - 19 - பார்வை கொடுக்கும் பயோனிக் கண் சிகிச்சை