தெ.சு.கவுதமன்

தெ.சு.கவுதமன்

கவிதை, நகைச்சுவை மற்றும் வணிகம், சமூகம் சார்ந்த எழுத்துக்களில் ஈடுபாடு உண்டு. இயற்கையை நேசிப்பவன்.
கவிதை, நகைச்சுவை மற்றும் வணிகம், சமூகம் சார்ந்த எழுத்துக்களில் ஈடுபாடு உண்டு. இயற்கையை நேசிப்பவன்.
My Best Picks
கேள்வி - பதில்
தெ.சு.கவுதமன்

கேள்வி - பதில் : பெற்றோருக்கு ஹெல்த் பாலிசி... எது பெஸ்ட்?

ஜோக்ஸ்
தெ.சு.கவுதமன்

உங்களுக்கும் மாஸ்க், மாஸ்க் என்று கேட்கிறதா?

கேள்வி - பதில்
தெ.சு.கவுதமன்

கேள்வி - பதில் : ஹெல்த் பாலிசி காப்பீட்டுத் தொகை எவ்வளவு? - எப்படித் தீர்மானிப்பது...?

காலாண்டு முடிவுகள்
தெ.சு.கவுதமன்

நான்காம் காலாண்டு முடிவுகள்! - சில முக்கிய கம்பெனிகள்!