ஹேமலதா

ஹேமலதா

முது நிலை பட்டப்படிப்பு படித்தவர். பகுதி நேர விரிவுரையாளராக 6 வருடங்கள் இருந்திருக்கிறார். சிறுகதைகள், கவிதைகள் 7 வருடங்களாக எழுதிக் கொண்டிருப்பவர். தற்போது ஒன்-இந்தியாவில் பணி புரிகிறார்.
முது நிலை பட்டப்படிப்பு படித்தவர். பகுதி நேர விரிவுரையாளராக 6 வருடங்கள் இருந்திருக்கிறார். சிறுகதைகள், கவிதைகள் 7 வருடங்களாக எழுதிக் கொண்டிருப்பவர். தற்போது ஒன்-இந்தியாவில் பணி புரிகிறார்.
My Best Picks
ஃப்ளவர் ரெசிப்பி
ஹேமலதா

ஃப்ளவர் ரெசிப்பி

இலையுதிர் காலம் - சிறுகதை
ஹேமலதா

இலையுதிர் காலம் - சிறுகதை