ஆர்.சரவணன்

ஆர்.சரவணன்

creatively insane, journo, movie buff, very very caring, fun loving and hard working guy! ;-) * conditions apply
creatively insane, journo, movie buff, very very caring, fun loving and hard working guy! ;-) * conditions apply
My Best Picks
Khuda Haafiz
ஆர்.சரவணன்

அரபு தேசம், பாலியல் சந்தை, அப்பாவி இளைஞன்... எப்படியிருக்கிறது #KhudaHaafiz?

 The Imperfect Show 14/8/2020
Gopinath Rajasekar

"இஸ்லாமியர்கள் காப்பாற்றினார்கள்!"- பெங்களூரு கலவரத்தில் நெகிழ்ச்சி! | The Imperfect Show 14/8/2020

நியூஸ் காக்டெயில்
ஆர்.சரவணன்

நியூஸ் காக்டெயில்

தமிழனின் டைரி குறிப்புகள்
ஆர்.சரவணன்

கொரோனா - தமிழனின் டைரி குறிப்புகள்